Reklamacje i zwroty

  1. Zgodnie z ustawą  dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (DZ. U. z dnia 31 marca 2000 roku) Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania Produktu.
  2. Zwrot zakupionych przedmiotów może nastąpić pod następującymi warunkami:
    a. Zostaną zwrócone wszystkie materiały drukowane oraz oryginalne opakowanie produktu.
  3. Procedura zwrotu:

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć  Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:  visnatura@wp.pl. 

 Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy  zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym www.olejvisnatura.pl ,  Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych  przez niego dodatkowych kosztów (przykładowo jeżeli konsument zamiast  przesyłki pocztowej wybrał droższą kurierską , to Sprzedawca nie musi mu zwrócić różnicy między  tymi dwoma przesyłkami).  

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt  odesłania Produktu do Sprzedawcy.

PODSTAWA PRAWNA : Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.  (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)  

W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca  prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14  dniowego  zwrotu nie przysługuje. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014  r. poz. 827  umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą  konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem,  czyli  osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej  niezwiązanej  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Adres do zwrotu
Aleksander Nowak Oleje Roślinne Vis Natura
ul. Świętego Walentego nr 54,
48-220 Łącznik

Pamiętaj, kupując na firmę pozbawiasz się praw konsumenta:

  • Gwarancji sprzedawcy (jedynie gwarancja producenta)
  • Prawa do odstąpienia od umowy

Podczas wysyłki są brane pod uwagę tylko i wyłącznie te dane, które zostały podane w formularzu dostawy. Zmiany dotyczące adresu wysyłki lub numeru telefonu wysłane na nasz adres mailowy nie będą brane pod uwagę.

Brak możliwości odbioru osobistego zakupionych w naszym sklepie produktów.