Badania 2009-2011


Raport z badań przechowalniczych oleju lnianego z dnia 04.02.2009

up
 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa

 

Olej lniany Vis Natura, w stosunku do innych marek, zachowuje przez długi okres czasu, w nienaruszonej formie, czynne biologicznie składniki, które przed wytłoczeniem oleju zgromadzone były w nasionach. Wielomiesięczna, wyjątkowo długa trwałość oleju i brak wymogu przechowywania oleju w obniżonej temperaturze świadczy jednocześnie o jego wysokiej biologicznej jakości.

Olej Lniany Vis Natura, był wielokrotnie badany w laboratoriach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Na potwierdzenie powyższego, przytaczamy istotne wyniki jednego z wcześniejszych Raportów.


sklad_kwasow_tluszczowych

Po tym okresie przechowywania w temperaturze pokojowej, skład kwasów tłuszczowych oleju uległ niewielkim zmianom. Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych wynosiła 1,35 mg KOH/g, a nadtlenków 3,10 meqO2/kg i nie przekroczyła wyznaczonych normami wartości wynoszących odpowiednio: 4 mg KOH/g i 15 meqO2/kg. Również cechy organoleptyczne oleju nie uległy istotnym zmianom.

Raport został podpisany przez:

  • dr hab. Agnieszka Kita
  • prof. dr hab. Grażyna Lisińska

Powyższe wyniki, dowodzą, że po 16 tygodniach od wytłoczenia, wystąpił minimalny spadek zawartości Omega – 3, z 58,42% do 57,06%, a zawartość nadtlenków wyniosła 3,10 meqO2/kg, co stanowi zaledwie 20% wielkości, którą dopuszcza norma.

W innym miejscu jest przytoczony szerszy materiał z przeprowadzonych wielokrotnych badań przechowalniczych wykonanych w laboratoriach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.


Raporty z badań Oleju Lnianego Vis Natura
mówią same za siebie

Bezprzedmiotowy staje się więc jakikolwiek komentarz nawiązujący nie tylko do konfabulacji i prób zaczarowania rzeczywistości, (w odniesieniu do przechowalnictwa i trwałości), które pojawiły się w ostatnim okresie na stronach internetowych i broszurach innych producentów oleju lnianego. Nie jest to przypadek, że nastąpiło to właśnie wtedy, kiedy została uruchomiona produkcja Oleju Lnianego Vis Natura, o niespotykanych nigdzie, najwyższych parametrach biochemicznych.

My ze swej strony, ani nie będziemy zachęcać do zainteresowania się produktami innych producentów, ani też nie będziemy tego odradzać. Decyzja wyboru produktu – należy do Konsumenta.